Wymagania

Geografia
p. Małgorzata Koń
 -------------------------------------------------------------------
 Biologia
 p. Violetta Skrzypiec

---------------------------------------------------------------------------------

Język niemiecki
p. Anna Błaszkiewicz

--------------------------------------------------------------------
Fizyka
p. Justyna Tomaszewska

--------------------------------------------------------------------

Historia
p. Małgorzata Salecka

--------------------------------------------------------------------

Historia
p. Agnieszka Metych

---------------------------------------------------------------------

Język angielski 
p. Katarzyna Klementowicz

p. Małgorzata Szkwarek
----------------------------------------------------------------------

   Język polski
p. Alina Szewczyk
p. Wojciech Szewczyk
p. Jolanta Gielarowska

p. Małgorzata Ditrich
---------------------------------------------------------------------

 Religia
p. Jarosław Komorowski
  
-----------------------------------------------------------------------------------

 Zajęcia techniczne
p. Roman Marchewka
-------------------------------

Informatyka
p. Roman Marchewka
 ----------------------------------------------------------------------------

 Informatyka
p. Andrzej Jakubowski
------------------------------------------------------------------------------

Edukacja dla bezpieczeństwa
p. Roman Marchewka
------------------------------------------------------------------------------

Język niemiecki
p. Jacek Janiczek

-------------------------------------------------------------------------------
Wychowanie fizyczne
Nauczyciele wychowania fizycznego w Gim 1

------------------------------------------------------------------------------

Matematyka  
 p. Joanna Kołaczyk
p. Katarzyna Jakubowska
p. Rafał Stokłosa
-------------------------------------------------------------------------------

Chemia
p. Danuta Bożęcka
----------------------------------------------------------------------------------
Chemia
p. Krzysztof Kręgielewski
-----------------------------------------------------------------------------------

Muzyka 
p. Andrzej Jakubowski